Spisovateľ

Imrich Fuhl

1961
Spisovateľ

Ján Rekem

1917
—  1989
Spisovateľ

Viktor Krupa

1936
—  2021
Spisovateľ

Jozef Minárik

1922
—  2008
Spisovateľ

Anna Dudášová

1936
Spisovateľ

Fedor Kováč

1931
—  2009
Spisovateľ

Jozef Mikloško

1939
Spisovateľ

Corneliu Barborica

1931
—  2017
Prekladateľ
Literárny vedec

Jozef Valihora

1946
—  2020
Spisovateľ
Recenzent
Literárny vedec

Ivana Hostová

1983

Stránky