Spisovateľ

Mikuláš Lisický

1946
—  2008
Spisovateľ

Jozef Jakubovec

1951
Spisovateľ

Jozef Kapala

1901
—  1985
Spisovateľ

Mária Puškárová

1950
Prekladateľ
Literárny vedec

Vladimír Oleríny

1921
—  2016
Spisovateľ

Ján Majerník

1936
—  2021
Spisovateľ

Ladislav Lajčiak

1945
Spisovateľ

Blahoslav Hečko

1915
—  2002
Spisovateľ

Elena Chmelová

1920
—  1995
Spisovateľ

Miloslav Okál

1913
—  1997

Stránky