Spisovateľ

Miloslav Okál

1913
—  1997
Spisovateľ

Ján Koška

1936
—  2006
Spisovateľ

Pavel Rozkoš

1937
Spisovateľ

Katarína Ballová

1921
—  2010
Spisovateľ

Karol Belák

1927
—  2011
Spisovateľ

Andrej Čipkár

1932
—  2009
Spisovateľ

Anna Doležalová-Vlčková

1935
—  1992
Spisovateľ

Zdeněk Eis

1930
—  2009
Spisovateľ

Jozef Gazdík

1931
—  1982
Spisovateľ

Milan (Elemír) Hanko

1905
—  1966

Stránky