Spisovateľ

Ján Koška

1936
—  2006
Spisovateľ

Pavel Rozkoš

1937
Spisovateľ

Albert Škarvan

1869
—  1926
Spisovateľ

Štefan Vragaš

1929
—  2018
Prekladateľ

Judita Mayerová

1923
—  2015
Spisovateľ

Katarína Ballová

1921
—  2010
Spisovateľ

Karol Belák

1927
—  2011
Spisovateľ

Andrej Čipkár

1932
—  2009
Spisovateľ

Anna Doležalová-Vlčková

1935
—  1992
Spisovateľ

Zdeněk Eis

1930
—  2009

Stránky