Literárny vedec

Ján Kopál

1925
—  2000
Literárny vedec

Šimon Ondruš

1924
—  2011
Spisovateľ
Literárny vedec

Milan Šútovec

1940
Literárny vedec

Zuzana Hurtajová

1950
Recenzent
Literárny vedec

Radoslav Passia

1977
Literárny vedec

Ivan Kusý

1921
—  2000
Prekladateľ
Literárny vedec

Jozef Valihora

1946
—  2020
Prekladateľ
Literárny vedec

Anton Bolek

1903
—  1985
Recenzent
Literárny vedec

Matej Masaryk

1987
Spisovateľ
Recenzent
Literárny vedec

Viliam Nádaskay

1994

Stránky