Prekladateľ
Literárny vedec

Peter Himič

1969
Spisovateľ
Recenzent
Literárny vedec

Ivana Hostová

1983
Literárny vedec

Zuzana Hurtajová

1950
Spisovateľ
Literárny vedec

Ján Jurčo

1933
Literárny vedec

Ján Kopál

1925
—  2000
Literárny vedec

Miloš Kovačka

1940
—  2019
Literárny vedec

Ivan Kusý

1921
—  2000
Literárny vedec

Tomáš Lietavec

Recenzent
Literárny vedec

Matej Masaryk

1987
Spisovateľ
Recenzent
Literárny vedec

Viliam Nádaskay

1994

Stránky