Adam Bžoch

22. 3. 1966
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, prekladateľská činnosť, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Adam Bžoch – 50. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 160.

SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

BELANCOVÁ, Beáta: Jedna ľudská dráma (Adam Bžoch: Verejné práce). In: Knižná revue, roč. 23, 30. 4. 2013, č. 9, s. 9.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVII.

ŽITNÝ, Milan: Adam Bžoch: Krátke dejiny nizozemskej literatúry. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 3.

FERUSOVÁ, Zuzana: Približovanie vzdialeného (Adam Bžoch: Signály z diaľky). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 7.