Adam Bžoch

22. 3. 1966
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, prekladateľská činnosť, próza

Životopis autora

Adam BŽOCH (otec → Jozef Bžoch, matka → Perla Bžochová, sestra → Jana Bžochová) sa narodil 22. 3. 1966 v Bratislave. Študoval na gymnáziach v Bratislave a v Banskej Štiavnici, 1984 – 89 germanistiku a nederlandistiku na univerzite v Lipsku. Od r. 1989 vedecký ašpirant v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave, kde po obhájení kandidátskej práce od r. 1996 pôsobí ako vedecký pracovník. Súčasne pracoval ako redaktor mesačníka Tvorba T (1990 – 91), Slov. pohľadov (1991 – 93), šéfredaktor časopisu Studia Slavica (1999), 1995 – 98 odborný asistent pre nemeckú a nizozemskú literatúru na Filozofickej fakulte UK. V rokoch 2007 až 2019 bol riaditeľom Ústavu svetovej literatúry SAV. Po obhajobe vydal dizertáciu o nemeckom spisovateľovi a literárnom vedcovi: Walter Benjamin a estetická moderna (1999), pripravil na vydanie dielo K. Terebessyho Jazyk, kultúra a hlbinná psychológia (1999). V zborníkoch knižnej edície Fragment publikoval štúdie Matuška pôvodný a nepôvodný (Fórum mladej literárnej kritiky, 1992) a Nová angažovanosť (Fórum literárnej kritiky 2, 1994); z nemčiny preložil spis Ľ. Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti (1993), diela W. Benjamina a W. Meissela, z holandčiny Denník Anny Frankovej, prózy H. Kulischa a C. Nootebooma. Výber z kritík a príspevkov o svetovej literatúre vydal v knihe Signály z diaľky (2004). Z nemčiny ďalej preložil H.-U. Treichela, H. Müller, z holandčiny M. Velthuijsa a i.