Adolf Lachkovič

28. 10. 1931
Stupava
—  12. 3. 2011
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 24.

NAŠČÁK, Peter: Dokument o detskej duši (Adolf Lachkovič: Háďatá a skaly). In: Knižná revue, roč. XXI, 26. 10. 2011, č. 22, s. 5.

Autor neuved.: Opustili nás (Karel Ilja Dvořák, Adolf Lachkovič, Severín Zrubec). In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 11.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

KOŠKOVÁ, Hana – LACHKOVIČ, Adolf: Skúsenosť býva prameňom múdrosti (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 22. 10. 2008, č. 22, s. 11.

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Čítavé príbehy. Adolf Lachkovič: Lásky hriešnych filmárov. (Recenzia). Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 130 – 132.

ŠAH: Adolf Lachkovič – 75. (Pripomímane si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 158.

HOCHEL, Igor: Na noži – Love story z 50 rokov (Adolf Lachkovič: Autobusová romanca). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 5.

APFEL, Viliam: Ty a smútok v duši. Adolf Lachkovič: Autobusová romanca. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 258 – 259

APFEL, Viliam: Taký smutný majáles. Adolf Lachkovič: Príbehy spod gaštanov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 123 – 124.