Albert Marenčin

26. 7. 1922
Bystré nad Topľou
—  9. 3. 2019
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Autor o sebe

Ak by som mal jednou vetou vyjadriť svoj vzťah k surrealizmu a jeho úlohu v mojom živote, neuviedol by som na prvom mieste umelecké prejavy, ku ktorým ma inšpiroval, ale tú hlbokú duševnú metamorfózu, ktorú vo mne vyvolal tým, že ma zbavil rôznych predsudkov a zábran vo sfére vnútorného života a že ma naučil vnímať svet znovu tak, ako som ho vnímal v čase môjho detstva.

 

MARENČIN, Albert: Dvadsať rokov pôsobenia (Vydavateľstvo Marenčin PT). In: Knižná revue, roč. XXIII, 17. 4. 2013, č. 8, s. 18.