Albert Marenčin

26. 7. 1922
Bystré nad Topľou
—  9. 3. 2019
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Napísali o autorovi

Z hľadiska našej národnej kultúry Marenčinovo stretnutie s duchom surrealizmom je mimoriadne významné, pretože znamená zvláštnu kapitolu v nie veľmi príťažlivých dejinách slovenských intelektuálov, ak ich raz niekto napíše. Vďaka surrealizmu sa slovenský intelektuál Albert Marenčin plne zúčastnil na najväčšom dobrodružstve 20. storočia, ktorým bolo hľadanie slobody romantikmi revolúcie.

Bohuslav Kováč

Do krajiny znakov Marenčinových koláží možno vstúpiť viacerými vchodmi, ale všetkým by mal byť spoločný vzťah medzi textom a obrazom. Veď obrazovú abecedu svojej literárnej i výtvarnej činnosti od začiatku vytváral v jednote i napätí, ktoré spoluurčovali jej ráz. Rozpoznateľné sú predovšetkým v tematickej zovretosti i významovej konštruovanosti, v toku jeho celého diela. Asi sa oplatí sledovať ho ako rešpektovanú rieku, ktorá sa v istej chvíli razom stratila z povrchu spoločenského poznania i uznania, ale o to významnejšie fungovala ako spodný prúd v nových väzbách.

Juraj Mojžiš