Albert Marenčin

26. 7. 1922
Bystré nad Topľou
—  9. 3. 2019
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

BEDNÁROVÁ, Katarína: SPOMÍNAME. "Zlatý Herliansky gejzír". Spomienka venovaná Albertovi Marenčinovi. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 2, s. 55 – 58.

MARENČIN, Albert – CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: SPOMÍNAME. Sedem je málo (scenáristická postkoláž). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 2, s. 43 – 54.

MOJŽIŠ, Juraj: SPOMÍNAME. Asambláž spomienok. Albertovi. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 2, s. 39 – 42.

ČÍŽOVÁ, Lucia: Pohnuté osudy. Surrealistu režim odstavil, no zároveň ho potreboval (Albert Marenčin st.). In: Hospodárske noviny – príloha magazín, roč. 6, 24. 1. 2020, č. 4, s. 28 – 31.

MACHALOVÁ, Dáša: Muž s darom poznania dávať (Zamyslenie nad životom a dielom Alberta Marenčina). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 13.

APFEL, Viliam: So srdcom na dlani (Albert Marenčin: Košický pustovník). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 17.

MOJŽIŠ, Juraj – MARENČIN, Albert: Albert Marenčin – Juraj Mojžiš: Horká chuť storočia (Rozhovor, ukážka z rovnomennej knihy). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 72 – 83.

ŠAH: Albert Marenčin – 95 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 306.

BILÝ, Peter: Kniha týždňa: Neskrývané čaro herézy. In: Pravda, 26. 7. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/400043-kniha-tyzdna-neskryvane-caro-herezy/

MUŠÁKOVÁ, Lucia: Rútime sa do horúcich pekiel. Autor však zostáva optimista. Uznávaný spisovateľ Albert Marenčin nastavuje novou knihou zrkadlo súčasnému Slovensku. (Albert Marenčin: Kacírske myšlienky). In: Hospodárske noviny, 22. – 24. 7. 2016, č. 141, s. 14.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 36.

BODACZ, Bohuš: Sedem viet o siedmich knihách.Albert Marenčin: Básnici a rebeli. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s., 116.

HOCHEL, Igor: Pútavé eseje o nevšedných tvorcoch. (Albert Marenčin: Básnici a rebeli). In: Vertigo 1/2015, s. 31 – 32.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 31.

DROZDOVÁ, Slávka: Tretí život Alberta Marenčina (A. Marenčin: Čo nevošlo do dejín). In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 2. 2013, č. 4, s. 21.

PETRÍK, Vladimír: Kniha týždňa: Šiel som svojou cestou. (21. 1. 2013)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/256550-kniha-tyzdna-siel-som-svojou-cestou/

-rm-: Vlastné dejiny (Čo nevošlo do dejín). In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 3.

ŤAPAJNOVÁ, Eva: V autorových osídlach (Albert Marenčin: Laterna magika. La lanterne magique). In: Knižná revue, roč. XVI, 20. 12. 2006, č. 26, s. 5.

BALÁŽ, Anton: Marenčinova Laterna magika na Capaleste. In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 2.

SUBALLYOVÁ, Ľubica – MARENČIN, Albert: Dobrodružstvo náhody a imaginácie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 25. 5. 2005, č. 11, s. 12.

VALLOVÁ, Miroslava: Moje malé dejiny (Albert Marenčin: Nezabúdanie). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 5.

GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

BÍZIKOVÁ, Margita – MOJŽIŠ, Juraj: (Rozhovor + ukážka z tvorby). Albert Marenčin: Koláže 1946 – 1997. In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 2. 1998, č. 4, s. 4.

MOJŽIŠ, Juraj: Albert Marenčin – koláže 1942 – 1997 (1998)

MOJŽIŠ, Juraj: Albert Marenčin ako zámka na sedem nápadov. In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 1, s. 56 – 62.

POTANČOK, Adrián: Od snov k činom (Albert Marenčin: Nikdy a Návraty na Muráň). In: Knižná revue, roč. VI, 18. 12. 1996, č. 25 – 26, s. 7.

BÁBIKOVÁ, Marta – MARENČIN, Albert: Dať do súladu srdce s rozumom (Hovoríme so surrealistom Albertom Marenčinom). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 5.

MARENČIN, Albert, ml. – MARENČIN, Albert, st.: Albert Marenčin: NIKDY a NÁVRATY NA MURÁŇ (Rozhovor syna s otcom; ukážka z knihy). In: Knižná revue, roč. VI, 24. 4. 1996, č. 8, s. 4.