Albert Marenčin

26. 7. 1922
Bystré nad Topľou
—  9. 3. 2019
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Životopis autora

Albert MARENČIN sa narodil 26. júla 1922 v Bystrom nad Topľou. Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Prešove študoval v rokoch 1941 – 1945 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V rokoch 1945 – 1947 študoval na Sorbonne, zároveň v rokoch 1946 – 1947 na vysokej filmovej škole v Paríži. V roku 1945 bol redaktorom Spravodajskej agentúry Slovenska, v rokoch 1945 – 1948 zahraničným spravodajcom denníka Národná obroda a súčasne redaktorom a hlásateľom vysielania Francúzskeho rozhlasu pre ČSR, redaktorom týždenníka Parallele v Paríži. Od 15. 11. 1948 bol zamestnancom československej Vládnej delegácie na Valnom zhromaždení OSN. Pracoval v sekretariáte ministra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa. Od roku 1949 do roku 1972 pôsobil ako lektor, dramaturg, scenárista a hlavný dramaturg Československého štátneho filmu v Bratislave. Ako dramaturg spolupracoval na 40 hraných filmoch, z ktorých viaceré predstavujú vrcholné diela slovenskej kinematografie (Pieseň o sivom holubovi, Prerušená pieseň) a významné koprodukčné diela (Muž, ktorý luže a Eden a potom Alaina Robbe-Grilleta). V roku 1965 sa stal členom Patafyzického kolégia v Paríži v hodnosti Regent ubudoxológie pre Slovensko a priľahlé oblasti. V roku 1971 sa pripojil k československej surrealistickej skupine, ktorej vedúcou osobnosťou bol básnik, umenovedec a znalec českej a svetovej umeleckej avantgardy Vratislav Effenberger. V období tzv. normalizácie musel odísť zo Slovenského filmu a do odchodu do dôchodku v roku 1988 pracoval v Slovenskej národnej galérii. Mal zákaz publikovať a preto svoje nové práce publikoval v samizdate a v zahraničí. Knižne jeho práce začali vychádzať na Slovensku až po roku 1989. Po roku 1990 sa vrátil ako pedagóg na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU, znova začali vychádzať jeho preklady z francúzskej literatúry a pokračoval aj vo svojej výtvarnej práci a výstavnej činnosti, najmä v rámci surrealistickej skupiny. V marci 1998 sa predstavil na autorskom večere v Molièrovom divadle poézie v Paríži. V súčasnosti pôsobí ako viceprezident multikultúrneho projektu Cap à l´est (Smerovanie na východ) – stretnutí frankofónnych básnikov strednej a východnej Európy.