Albert Martiš

20. 4. 1855
Kulpín (Srbsko)
—  19. 9. 1918
Padin (Srbsko)
Pseudonym:
A. Martiš-Dobrodružský, A. Ohňoslav Martiš, Dobrodruški Marčiš
R. 1867 – 69 študoval na srbskom gymnáziu v Novom Sade, 1869 – 73 na nemeckom gymnáziu v Novom Vrbase, 1873 – 76 na učiteľskej prípravke v Prešove, 1877 zložil učiteľskú skúšku v Sarvaši. Po štúdiách pôsobil r. 1877 – 95 ako učiteľ v Padine, 1895 bol predčasne penzionovaný. Jeho prózy zo života Slovákov na Dolnej zemi, vyšli knižne až po jeho smrti (Statočnosť… na večosť, Na rozcestí, Hriechy mladosti a ine… Čítať ďalej