Zdroj foto: fphil.uniba.sk

Albín Bagin

19. 12. 1939
Žilina
—  15. 1. 1982
Bratislava
Žáner:
literárna veda, iné

Životopis autora

Albín BAGIN študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Žiline, kde r. 1956 maturoval, v r. 1956 – 61 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní základnej vojenskej služby bol v r. 1963 – 66 dramaturgom Čs. televízie v Košiciach, od 1966 vysokoškolský učiteľ na Filozofickej  fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, od 1977 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Popri pedagogickom pôsobení bol externým redaktorom Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, spolupracoval s rozhlasom, televíziou, literárnymi a odbornými časopismi. Sústavne sa venoval literárnohistorickému a literárnovednému skúmaniu slov. literatúry 19. a najmä 20. stor., ako aj reflexii súčasnej slov. literatúry ako jej generačný kritik. Autor početných štúdií, esejí, kritík a kníh (Priestory textu, 1971; Literatúra v premenách času, 1978; Literárne etudy, 1979; Vitalita slovesnej tvorby, 1982; Obrazy a myšlienky, 1979 - spolu s J. Števčekom; Dejiny slovenskej literatúry, 1983; Traja majstri, 1982). Posmrtne vyšiel výber z jeho štúdií a kritík Hľadanie hodnôt (1986).