Alessandra Mura

Rím

Výberová bibliografia

KOMOROVSKÁ, Vladimíra: Alessandra Mura. (Archívny výber. Cena P. O. Hviezdoslava – 2016). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 145.