Alexander Halvoník photo 1

Alexander Halvoník

22. 3. 1945
Nová Bystrica
Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež, próza

Ocenenia

Cena ministerky kultúry za prínos k rozvoju literárnej kritiky v oblasti slovenskej literatúry a kontinuálnu analytickú hodnotiacu činnosť, ktorou každoročne reflektuje najmä diela súčasných slovenských prozaikov (24. 2. 2020)

Cena Slovenských pohľadov za rok 2019 za prózu

Cena Spolku slovenských spisovateľov za lit. pre deti  Mátoha, neboj sa! (2014)

Prémia Slovenského literárneho fondu za preklad diela Psychoanalytický slovník 1996

Prémia Spolku slovenských spisovateľov za knihu Svrbenie krvi 1996

Cena Slovenských pohľadov za preklad za rok 2013