Alexander Halvoník photo 1

Alexander Halvoník

22. 3. 1945
Nová Bystrica
Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠPAČEK, Jozef: Sedem viet o siedmich knihách (Alexander Halvoník, Generačníci). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 11, s. 111 – 112.

HAJKO, Dalimír: Alexander Halvoník. Generačníci. Prózy z rokov 1990 – 2020, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 153 – 157.

JARÁBEK, Mikuláš: Alexander Halvoník. Generačníci, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 162 – 165.

Redakcia: Alexander Halvoník jubiluje. In: Literárny týdenník, roč. XXXIII, 25. 5. 2020, č. 11 – 12, s. 15.

ŠAH: Pripomíname si (Alexander Halvoník – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 158 – 159.

ŠIKULA, Bystrík: Slovenské pohľady udeľovali ceny za rok 2019 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 135 – 138.

KERNÝ, Dušan: Čím nás oslovujú sochy a ľudia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 5.

Autor neuved.: Leto s knihami. In: Knižná revue, roč. XXV, 12. 8. 2015, č. 16 – 17, s. 2.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 36.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 27.

DUKÁTOVÁ, Natália: Alexander  Halvoník: Mátoha, neboj sa! (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 14. 1. 2015, č. 1, s. 6.

VLNKA, Jaroslav: Alexander Halvoník: Premeny II. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 288 – 292.

ŠAH: Pripomíname si. Alexander Halvoník – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 159.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: 55. medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 9.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

KENDRA, Milan: Sloboda a nevyhnutnosť premien. Alexander Halvoník: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 2, s. 48 – 50.

BANČEJ, Maroš M.: Alexander Halvoník: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 119 – 120.

VLNKA, Jaroslav: Spoľahlivý sprievodca. Alexander Halvoník: Premeny (Slovenská próza na rozhraní storočí). In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 3.  2006, č. 5.

ČÚZY, Ladislav: Čiastočné bilancovanie kritika. Alexander Halvoník: Premeny (Slovenská próza na rozhraní storočí). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 252 – 254.

FERKO, Miloš: Premeny a pretrvania. Alexander Halvoník: Premeny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 107 – 110.

ŠAH: Alexander Halvoník – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005, č. 3, s. 159.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK 2001.

FERKO, M.: Podobenstvo bez konca (A. Halvoník: Pustovňa). In: Literika, 4, 1999, č. 1.

SVETOŇ, Ľ.: Živý mŕtvy bod (A. Halvoník: Pustovňa). In: Literika, 4, 1999, č. 1.

ČELKOVÁ, Lýdia – HALVONÍK, Alexander: S klasikou proti hluchote (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 1. 4. 1998, č. 7, s. 8.

ČERVEŇÁK, A.: Nie je debut ako debut. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 15.

LENČO, J.: Múdre a smutné svrbenie. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 15.

ZBRUŽ, Kamil – HALVONÍK, Alexander: Krv v názve knihy... (Rozhovor + ukážka z novely Svrbenie krvi). In: Knižná revue, roč. VI, 25. 9. 1996, č. 19, s. 4.

HALVONÍK, A. – HOLKA, P.: Čo naozaj cítime? (Rozhovor). In: Pravda, 3 (74), 31. 12. 1993.

Živý svet kníh (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 36.