Alexander Kormoš

10. 4. 1941
Pilíšsky Santov (Maďarsko)
R. 1956 – 60 študoval na učiteľskom ústave, 1961 – 66 na Filozofickej fakulte Eötvösovej univerzity, 1971 – 72 žurnalistiku na večernej škole Zväzu maďarských novinárov v Budapešti. Pracoval ako osvetový referent Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, r. 1968 – 71 učiteľ slovenčiny a ruštiny na základnej škole v Pilíšskom Santove, 1971 – 77 redaktor literárnej rubriky  Ľudových novín, 1977 – 79… Čítať ďalej