Alexander Noskovič

15. 1. 1924
Sereď
—  15. 6. 1975
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra

Životopis autora

Manželka → Nelida Noskovičová. R. 1935 – 43 študoval na gymnáziu v Trnave, 1952 absolvoval Filozoficku fakultu Slov. univerzity v Bratislave, 1947 – 48 bol poslucháčom Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. R 1947 – 49 pôsobil ako asistent réžie a režisér v Divadle E. F. Buriana D 34 v Prahe, 1949 – 50 režisér Stredoslov. divadla vo Zvolene, 1950 – 51 asistent réžie SND v Bratislave, 1952 – 64 pracovník a do 1958 vedúci divadelného oddelenia Ústavu slov. literatúry SAV, 1953 – 60 redaktor časopisu Slov. divadlo. Ako režisér novozaloženého divadla vo Zvolene ci ktorej pripravil päťdielny cyklus poézie Večery pri lampe. Po roku odišiel do Bratislavy, kde sa venoval hlavne pedagogickej a vedeckej práci. Autor monografií o Jánovi Chalupkovi (1955) a Jozefovi Gregorovi-Tajovskom (1966), na vydanie pripravil výber z kritík A. Mráza pod názvom Pohľady na slovenskú drámu (1975). Okrem štúdie Začiatky slovenského ochotníckeho divadla (1966) napísal aj doslovy k vydaniam divadelných hier J. G. Tajovského, J. Chalupku, J. Palárika a I. Stodolu.