Alfonz Bednár photo 1

Alfonz Bednár

13. 10. 1914
Rožňová Neporadza
—  9. 11. 1989
Bratislava
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

VANOVIČ, Július: Črta k portrétu Alfonza Bednára. In: Tvorba, roč. XXX. (XXXIX.), 2020, č. 4, s. 36 – 37.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 36.

ODOKIENKO FODOROVÁ, Hana: Alfonz Bendár svojej dobe a dnešku (spomienky a literárnovedné reflexie). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 132 – 134.

ZÚBOROVÁ, Dominika: Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 49 – 50.

TATÁR, Jozef: Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku (Spomienky a literárnovedné reflexie). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 129 – 130.

VLNKA, Jaroslav, Ján: Súradnice vojnových noviel Alfonza Bednára. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 61 – 72.

VALOVÁ, Mária: Obrázky zo života Alfonza Bednára. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 80 – 83.

PETRÍK, Vladimír: Tvorivý život v opozícii. In: Pravda, roč. XXIV, 8. 11. 2014, č. 257, s. 32 – 33.

PETRÍKOVÁ, Martina: O opustených a odpustení – sklené vrchy v nás. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č.4, s. 40 – 42.

VANOVIČ, Július: Vážení spolurodáci Alfonza Bednára, ... (Reč pri odhaľovaní pamätnej tabule Alfonza Bednára v Neporadzi 23. 8. 2009). (Kronika). In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 54 – 56.

SABO, Robert: Prozaik Alfonz Bednár (Július Vanovič: Prozaik proti totalite. Prípad Alfonz Bednár). In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11,  s. 10.

MAŤOVČÍK, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

ŠTEVČEK, P.: Bednár, tvorca štýlu. In: Podľa vzoru človek, Slovenský spisovateľ 2002.

KRNOVÁ, Kristína: Baladickosť Skleného vrchu a jej sémanitcké ašpirácie. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 2, s. 127 – 137.

MIKULA, V.: Slovník slovenských spisovateľov 2000.

PIROŠ, Alexander: Korelácie sujetu a farebnej symboliky témy. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 207 – 210.

SULÍK, I.: Satirická utópia a súčasná slovenská literatúra (Alfonz Bednár: Za hrsť drobných z rozvojovej planéty Tryfé). In: Sulík, I.: Literárne konfrontácie. Nitra 1997, s. 77 – 95.

BŽOCH, J.: Satirik Alfonz Bednár. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

ŠTEVČEK, J.: Sila a osobitosť prózy (Sklený vrch, 1954), Romboid 4 / 1978, s. 44 – 48.