Alfonz Lukačin

20. 6. 1950
Juskova Voľa
Žáner:
dráma, literatúra faktu, odborná literatúra, próza

Výberová bibliografia

HVOZDÍK, Stanislav: Žiť pre iných (recenzia na Mastarna –  Servius Tulius). In: Literárny týždenník, roč. XXXVII., 2024, č. 3 – 4, s. 12.

ŠAH: Pripomíname si (Alfonz Lukačin – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 6, s. 157.

ŠAH: Pripomíname si. Alfont Lukačin – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 159.

GEISBACHEROVÁ, Michaela: Príbeh o prekonávaní času (Alfonz Lukačin: Staviteľ chrámu). In: Knižná revue, roč. XVII, 23. 5. 2007, č. 11, s. 5.

KOČÍK, Tibor: S nádychom tajomna (Alfonz Lukačin: Nočný motýľ). In: Knižná revue, roč. XV, 26. 10. 2005, č. 22, s. 5.

KOČÍK, Tibor: Tí istí, a predsa iní. Alfonz Lukačin – Eduard Szattler: Etruskovia známi neznámi. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 118 – 121.