Alfonz Lukačin

20. 6. 1950
Juskova Voľa
Žáner:
dráma, literatúra faktu, odborná literatúra, próza

Životopis autora

R. 1980 – 83 absolvoval Strednú strojnícku školu v Prahe, 1984 študoval diaľkovo na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, súčasne r. 1984 – 90 pracoval ako referent Hutných stavieb v Košiciach, od 1991 prezident spoločnosti Východoslovenských železiarní Cassoviainvest – Credit, a. s. Popri časopisecky publikovaných poviedkach vydal novelu Na píšťalkách z vŕbového prútia (1997), prózu Staviteľ chrámu (1999), cestopis Etruskovia známi neznámi (2001), prozaickú knihu Nočný motýľ (2004). Satirickú hru Ovce moje, ovce uviedlo Staromestské divadlo v Košiciach (1998).