Alla Germanovna Mašková

19. 11. 1941
Noginsk (Rusko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda
R. 1959 absolvovala stredoškolské štúdiá v Moskve, 1959 – 65 študovala na Filozofickej fakulte Moskovskej univerzity M. V. Lomonosova a tu obhájila r. 1973 aj kandidátsku prácu (CSc.) o českej satirickej tvorbe, 1985 doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) o slov. naturizme. Od r. 1973 pôsobila ako asistentka a potom doc. na Katedre slovanskej filológie Filozofickej fakulty Lomonosovovej univerzity, kde vyučovala českú a slov. literatúru.… Čítať ďalej

Stránky