Alla Germanovna Mašková

19. 11. 1941
Noginsk (Rusko)
Žáner:
esej, literárna veda
R. 1959 absolvovala stredoškolské štúdiá v Moskve, v r. 1959 – 65 študovala na Filologickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova  a tu obhájila r. 1973 aj kandidátsku prácu (CSc.) o českej satirickej tvorbe. Od tohto roku pôsobila ako asistentka a potom docentka na Katedre slovanskej filológie Filologickej fakulty Lomonosovovej univerzity, kde vyučovala českú a slovenskú  literatúru. R. 2005 obhájila doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) o slov. naturizme a pokračovala  v pôsobení  na MGU ako prof. slovenskej literatúry na tej istej katedre.… Čítať ďalej

Stránky