Alla Germanovna Mašková

19. 11. 1941
Noginsk (Rusko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda

Výberová bibliografia

KOMOROVSKÁ, Vladimíra: Alta Mašková. (Archívny výber. Cena P. O. Hviezdoslava – 2011). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 143 – 144.