Alojz Miškovič

4. 9. 1902
Jurgów (Poľsko)
—  14. 3. 1967
Bratislava
Pseudonym:
Andrej Bielovodský, Gor, Gogoľov, Zloja M.
V r. 1912 – 20 študoval na gymnáziách v Podolínci, Levoči a v Ružomberku, r. 1920 – 24 teológiu v Spišskej Kapitule, r. 1924 – 28 slovenčinu, filozofiu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1924 pôsobil ako kňaz v Poprade a v Spišskej Kapitule, v r. 1928 – 33 bol správcom učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, r. 1940 – 45 pracovníkom Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov v Bratislave, r. 1946 – 50… Čítať ďalej