Alta Vášová photo 2

Alta Vášová

27. 5. 1939
Sevljuša (Ukrajina)
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

GAHÉROVÁ, Vladimíra: Alta Vášová: Možno som v Odletoch prezradila priveľa. (Rozhovor). In: Rozum, roč. III, máj 2021, č. 4, s. 10 – 16.

ŠAH: Pripomíname si (Alta Vášová – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 155.

URSÍNYOVÁ, Terézia: Rebel s dušou básnika (Obnovená premiéra muzikálu Cyrano z predmestai na Novej scéne). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 5. 6. 2019, č. 21 – 22, s. 6.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Dežo Ursiny mal muzikál rád. V tvorbe sme narazili a to nás spojilo, hovorí autorka libreta k muzikálu Peter a Lucia. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 4. 10. 2017, č. 228, s. 13.

JUŠČÁK, Peter: LAUDÁCIA na knihu rozhovorov Jána Štrassera s prozaičkou Altou Vášovou Sledoslov. In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 172 – 173.
In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 172 – 173.
Laudácia je dostupná na: http://www.slovakwriters.com/ocenenia/rok-2014/laudacia/

PODRACKÁ, Dana – VÁŠOVÁ, Alta: Úcta ku každému slovu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXVI, 18. 4. 2016, č. 4, s. 13.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Ján Štrasser – Alta Vášová: Sledoslov (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 11.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 15.

NAGY, Dado: Kneď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

bj: Ján Štrasser: Sledoslov. (22. 10. 2015)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/371181-jan-strasser-sledoslov/

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Keď sa nedarí, alebo ako prekonať spisovateľský blok. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 7. časť). In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Úspechom je aj jedna slušná veta za deň. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 5. časť). In: Pravda, roč. XXV, 8. – 9. 8. 2015, č. 183, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

BLŠŤÁKOVÁ, Petera: Alta Vášová: Menoslov (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 17. 9. 2014, č. 19, s. 6.

TARANENKOVÁ, Ivana: Malé príbehy tichých zlomov. Alta Vášová: Menoslov. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 7, s. 9 – 12.

SOUČKOVÁ, Marta: Veľavravný menoslov. Alta Vášová: Menoslov. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 7, s. 9 – 12.

BÁBIKOVÁ, Marta: Cena Jána Johanidesa 2012 (Balla, D. Dušek, P. Repka, S. Žuchová, A. Vášová, P. Rankov, Z. Kepplová, N. Chovancová). In: Knižná revue, roč. XXII, 13. 6. 2012, č. 12, s. 7.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Nevyhnutné rozhovory v tichu (Alta Vášová: Sfarbenia). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 21. 12. 2011, č. 26, s. 5.

SOUČKOVÁ, Marta: Seba-objavovanie v a mimo každodennosti (Alta Vášová: Ostrovy nepamäti). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 1, s. 43 – 44.

GRMANOVÁ, Martina: Smutno-krásne hry Alty Vášovej (Alta Vášová: Sladké hry minulého leta). In: Knižná revue, roč. XX, 23. 6. 2010, č. 13, s. 4.

GÁL, R.: Ostrovy nepaměti. In: Literární noviny, 19.10. 2009.
http://www.literarky.cz/component/content/article/1455-ostrovy-nepaměti

MOJŽIŠ, J.: Rozpamätávanie na ostrovy nepamäti. In: Romboid, roč.XLIV. (2009). č. 4,  s. 93 – 96.
http://romboid.sk/wp-content/uploads/2012/03/Romboid_04_2009.pdf

ANDREJČÁKOVÁ, E.: Takúto skrývačku hrám so sebou. (rozhovor s Altou Vášovou). In : SME, 19. 8. 2009
http://kultura.sme.sk/c/4979969/takuto-skryvacku-hram-so-sebou.html

HAUGOVÁ, M.: Vzďaľovanie a približovanie ostrovov. In: SME, 27. mája, 2009
http://kultura.sme.sk/c/4860808/vzdalovanie-a-priblizovanie-ostrovov.html

STANISLAVOVÁ, Z.: Alta Vášová. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

JENČÍKOVÁ, E.: Alta Vášová. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ZAJAC, P.: Raj sveta, labyrint srdca (Alta Vášová: V záhradách). In: Romboid, 39, 2004, č. 9.

ZAJAC, P.: Stopou anjelov je smiech (Alta Vášová: Natesno). In: Romboid, 39, 2004, č. 1.

TUČNÁ, E.: Marginálie o literatúre pre deti. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2000.

JENČÍKOVÁ, E.: K žánrovo-textovým „súhram“ a „protihrám“ v tvorbe Alty Vášovej. In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov: Náuka 1999.

MACSOVSZKY, P. – VÁŠOVÁ, A.: Brúsiť – a vlastne nedobrúsiť (Rozhovor). In: Romboid, 34, 1999, č. 8.

CVIKOVÁ, J.: Alta Vášová: Natesno. In: Romboid, 33, 1998, č. 2.

JANECOVÁ, M.: Nedokonalosti dokonalosti (Alta Vášová: Natesno). In: Dotyky, 10, 1998, č. 7.

SOUČKOVÁ, M.: O dyme bez ohňa, alebo, Zaznamenávanie bolestí (Alta Vášová: Natesno). In: Romboid, 33, 1998, č. 7.

ZELINSKÝ, M.: Alta Vášová: Natesno. In: Romboid, 33, 1998, č. 2.

ŽEMBEROVÁ, V.: Realizácie prózy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 1997.

HAUGOVÁ, M.: Mila Haugová číta Altu Vášovú. In: Romboid, 31, 1996, č. 3.

SUDOROVÁ, S.: Alta Vášová: Osudia. In: Dotyky, 8, 1996, č. 8.

ŠULEKOVÁ, D.: Režijné poznámky k filmu „Život“ (Alta Vášová: Osudia). In: Dotyky, 8, 1996, č. 4.

BOKNÍKOVÁ, A.: Cykly, rytmy, množnosť (Alta Vášová: Osudia). In: Dotyky, 7, 1995, č. 3.

JENČÍKOVÁ, E.: Písanie ako spôsob existencie (Alta Vášová: Osudia). In: Aspekt, 1995, č. 1.

KRŠÁKOVÁ, D.: Výber z možností (Alta Vášová: Osudia). In: Dotyky, 7, 1995, č. 3.

KUHNOVÁ, D.: Dejiny jedného vedomia (Alta Vášová: Osudia). In: Dotyky, 7, 1995, č. 3.

PUCHALA, Vlado: Citlivé vzťahy (Alta Vášová: Osudia). In: Knižná revue, roč. V, 31. 5. 1995, č. 9, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež. Prešov: Pedagogická fakulta UPJŠ 1995.

VANEKOVÁ, O.: Zabudnúť na čas (Alta Vášová: Osudia). In: Dotyky, 7, 1995, č. 3.

ŠIMONOVÁ, B.: Žáner v pohybe. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 1994.

ŽEMBEROVÁ, V.: Alta Vášová: Lelka zo sekretára. In: Bibiana, 2, 1994, č. 4.

KROČANOVÁ, D.: Ľudské, príliš ľudské? (Alta Vášová: Sviatok neviniatok). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 41.

LETŇANOVÁ, E.: Láska (Alta Vášová: Sviatok neviniatok). In: Kultúrny život, 27, 1993, č. 10.

OBERT, V.: Dobrí ľudia ešte žijú (Alta Vášová: Lelka zo sekretára). In: Romboid, 28, 1993, č. 3.

PATARÁK, J.: Dvakrát Alta Vášová (Alta Vášová: Sviatok neviniatok). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 1.

PRUŠKOVÁ, Z.: Lebo ako smrť mocná je láska (Alta Vášová: Sviatok neviniatok). In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 3.

ŠPAČEK, J.: Dvakrát Alta Vášová (Alta Vášová: Lelka zo sekretára). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 1.

ŽILKOVÁ, M.: Ak dvaja robia to isté... (Alta Vášová: Lelka zo sekretára). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 17.

FABUŠ, J.: Alta Vášová: Pán Puch. In: Zlatý máj, 35, 1991, č. 5.

RUTTKAYOVÁ, I.: Pozorovanie ako literárny princíp. In: Aspekt, 1991, č. 3.

STANISLAVOVÁ, Z.: Pútavý príbeh o veciach v živote a o živote vecí (Alta Vášová: Pán Puch). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 11.

KEPŠTOVÁ, Ľ. – VÁŠOVÁ, A.: Jaskynka, o ktorej vedia iba deti (Rozhovor). In: Zlatý máj, 33, 1989, č. 6.

REDEREROVÁ, V.: Alta Vášová: Niekto ako ja. In: Romboid, 24, 1989, č. 4.

TUČNÁ, E.: Alta Vášová: Niekto ako ja. In: Zlatý máj, 33, 1989, č. 1.

NOGE, J.: Literatúra v literatúre. Bratislava: Mladé letá 1988.

NOGE, J.: Spoznávanie (Alta Vášová: Niekto ako ja). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 11.

MIKULOVÁ, M.: Alta Vášová: V záhradách. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 1.

BALÁK, Š.: Alta Vášová: Blíženci z Gemini. In: Romboid, 17, 1982, č. 2.

NOGE, J.: Alta Vášová: Blíženci z Gemini. In: Zlatý máj, 26, 1982, č. 6.

PUŠKÁŠ, J.: Obraz mučivého raja (Alta Vášová: V záhradách). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 23.

HEVIER, D.: Pred (Alta Vášová: Po). In: Romboid, 15, 1980, č. 11.

PETRÍK, V.: Čo by sa stalo s človekom keby... (Alta Vášová: Po). In: Romboid, 15, 1980, č. 11.

SLOBODNÍK, D.: Alta Vášová: Po. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 5.

SULÍK, I.: Alta Vášová: Veľkáčky. In: Zlatý máj, 23, 1979, č. 7.

VALENTOVÁ, M.: Kniha o dievčatách (Alta Vášová: Veľkáčky). In: Romboid, 14, 1979, č. 6.