Alžbeta Verešpejová

17. 11. 1954
Prešov
Žáner:
dráma, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba
Alžbeta VEREŠPEJOVÁ v r. 1970 – 74 študovala na gymnáziu v Prešove, 1974 – 78 etnografiu a folkloristiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1979 pôsobila ako lektorka dramaturgie, 1995 – 97 a 2000 – 02 dramaturgička v Divadle J. Záborského, medzitým 1997 – 2000 spisovateľka v slobodnom povolaní, od r. 2002 odborná pracovníčka literárneho oddelenia Krajského múzea v Prešove, od 2003 pôsobí na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Venuje sa tvorbe literatúry pre deti, debutovala zbierkou zvieracích rozprávok… Čítať ďalej