Alžbeta Verešpejová

17. 11. 1954
Prešov
Žáner:
dráma, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Alžbeta Verešpejová – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 157.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Humorný príbeh vážnych hodnôt. Alžbeta Verešpejová: Neplechy školníčky Agneše (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 5. 12. 2007, č. 25. s. 5.