Alžbeta Verešpejová

17. 11. 1954
Prešov

Výberová bibliografia

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Humorný príbeh vážnych hodnôt. Alžbeta Verešpejová: Neplechy školníčky Agneše (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 5. 12. 2007, č. 25. s. 5.