Andrej Dobrota

16. 3. 1905
Banská Bystrica
Bratislava
Pseudonym:
A. D. Pršanský, Ajda, Andrej Hladký, Ivan Hájničan, Vladimír E. Dobrota
Po vyučení za typografa pracoval r. 1921 – 25 v Banskej Bystrici, Martine, Nitre a v Bratislave, od 1926 bol spravodajcom denníka Slov. národ v Banskej Bystrici, 1927 – 28 korektorom Slov. denníka v Bratislave, 1939 – 45 redaktor denníka Slovák, 1945 – 48 novín Čas, potom 1950 – 53 tlačový referent Povereníctva poľnohospodárstva, od 1953 pracovník redakcie Roľníckych novín v Bratislave, kde žil od 1973 na dôchodku. Autor próz Striežňavský hájnik a iné rozprávky (1925), Tri cykly života (1927), zbierok poviedok a rozprávok Ľudia na zemi (1936), Slnce nad… Čítať ďalej