Andrej Guoth

12. 5. 1906
Liptovský Mikuláš
—  9. 8. 1929
Liptovský Mikuláš
Pseudonym:
A. G. Ľudomil, Andrej Ch. Ľudomil, Ľudomil Opustený, Ondrejko, Opustený
Žáner:
poézia
Do r. 1925 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, od 1925 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, po ochorení sa liečil v Novom Smokovci. Publikovať začal počas gymnaziálnych štúdií v miestnej a dennej tlači, v literárnych a študentských časopisoch. Básňami a glosami prispieval do Slov. národa, Republikána, Slov. denníka, Ľudovej politiky, Slov. otčiny, Živeny, Rozvoja, Svojeti a i. Jeho básnická zbierka Na rozlúčku (1930) vyšla posmrtne. Výber z celoživotnej básnickej tvorby vyšiel pod názvom Básnický odkaz (1954). Čítať ďalej