Andrej Hablák photo 1

Andrej Hablák

2. 6. 1977
Dolný Kubín

Životopis autora

Narodil sa 2. júna 1977 v Dolnom Kubíne. V rokoch 1991 – 1995 chodil na gymnázium A. Bernoláka v Námestove. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1996 – 2002 študoval kombináciu slovenský jazyk a literatúra – filozofia. V rokoch 1993 a 1996 absolvoval študijné pobyty v USA. Pracoval ako redaktor literárnej prílohy denníka Pravda PULZ (1997 – 1998) a v časopise Romboid (2000), v rokoch 2002 – 2004 bol doktorandom Ústavu slovenskej literatúry SAV.