Andrej Hajduk

18. 8. 1929
Laškovce
—  14. 7. 2014
R. 1941 – 49 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1949 – 53 na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave. R. 1953 – 54 pôsobil ako seniorálny kaplán v Bratislave, 1954 – 56 biskupský kaplán vo Zvolene, 1956 – 67 ev. farár v Malinci, 1967 – 91 biskupský tajomník Západneho dištriktu a 1991 – 95 farár vo Zvolene, od r. 1995 doc. na Ev. bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, žije na Sliači. Nábožensky motivované… Čítať ďalej