Andrej Kostolný

26. 11. 1903
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
—  12. 3. 1984
Bratislava
Pseudonym:
Drak; Jak; Oko
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia, próza, iné
Andrej KOSTOLNÝ v r. 1913 – 22 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1922  Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1927 – 28 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Lyone a na Sorbonne v Paríži. R. 1927 – 29 pôsobil ako prof. na gymnáziu v Prešove, 1941 – 44 na gymnáziu v Bardejove. Po skončení druhej svetovej vojny, v ktorej sa zapojil do odboja i SNP, r. 1945 – 46 riaditeľ obchodnej školy v Liptovskom Mikuláši, 1946 – 73 prof.… Čítať ďalej