Andrej Maťašík photo 2

Andrej Maťašík

14. 8. 1953
Košice
—  4. 6. 2017
Bratislava
Žáner:
dráma, editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

KERNÝ, Dušan: Ľútoriadky za Andrejom Maťašíkom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 130.

-red-: Zomrel Andrej Maťašík. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 7. 6. 2017, č. 21 – 22, s. 2.

ŠAH: Andrej Maťašík – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 319.

MISTRÍK, Miloš: Divadlo ako zrkadlo doby a mravov (Andrej Maťašík: Pohyb slovenskej drámy). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 11.

PODMAKOVá, Dagmar: Na spoločné spomínanie (Andrej Maťašík: Slovenské divadlo v premenách času). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 8.


BYSTRIANSKY, Ľubomír: Oživená pamäť (Andrej Maťašík: Majstri scény). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 5.

ŠAH: Andrej Maťašík – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 318.

ČELKOVÁ, Lýdia – MAŤAŠÍK, Andrej: Predstavujeme Národné divadelné centrum (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 4. 10. 1995, č. 20, s. 6.

MIKLUŠČINOVÁ, K. – MAŤAŠÍK, A.: Predstavujeme vydavateľstvo Tália-press (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 6.