Andrej Maťašík photo 2

Andrej Maťašík

14. 8. 1953
Košice
—  4. 6. 2017
Bratislava
Žáner:
dráma, editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1968 – 71 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1971 – 76 na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. R. 1975 – 76 pracoval ako dramaturg v Parku kultúry a oddychu v Bratislave, 1977 – 80 dramaturg v Divadle pre deti a mládež v Trnave, 1980 – 81 redaktor časopisov Film a divadlo a Javisko, 1981 – 84 odborný pracovník Divadelného ústavu, 1984 – 90 odborný pracovník a zástupca riaditeľa Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, 1991 – 99 výskumný pracovník, medzitým 1995 – 98 generálny riaditeľ Národneho divadelného centra, potom bol redaktorom Nového dňa v Bratislave. Spočiatku uverejňoval divadelné kritiky a recenzie v rozličných slov. denníkoch a časopisoch, neskôr sa okrem nich zameral na analytické štúdie z oblasti súčasného slov. a svetového divadla, po r. 1995 aj na oblasť kultúrnej politiky. Spoluautor monografie Umenie v živote človeka (1993) a samostatnej práce Činoherné divadlo na Slovensku (1993) a publikácií Majstri scény (2003), Slovenské divadlo v premenách času (2003), Majstri scény (2004), Pohyb slovenskej drámy (2005). Autor vedeckých štúdií, odborných článkov, súpisov a prehľadov, slovníkových hesiel z oblasti slov. divadla v rozličných zahraničných a domácich encyklopédiách, tvorca scenárov výstav, editor vedeckých publikácií, napr. Má (mať) divadlo zmysel? (2010).