Andrej Melicherčík

16. 1. 1917
Párnica
—  30. 5. 1966
Ružomberok
Pseudonym:
A. M. Barina, Andrée Marie M., Andej D. M., Andrej M. Balina
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
Andrej Melicherčík po maturite na gymnáziu v Dolnom Kubíne (1935) študoval r. 1935 – 41 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. R. 1941 – 45 bol asistentom národopisného seminára na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, 1945 – 51 referentom a prednostom Národopisného odboru Matice slov. v Martine, 1951 – 52 riaditeľom Národopisného odboru SAVU, od 1952 doc. a neskôr prof. folkloristiky a národopisu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Priekopník štrukturalizmu v slov. národopise. Tematicky najviac pozornosti venoval ústnej slovesnosti,… Čítať ďalej