Andrej Štiavnický photo 1

Andrej Štiavnický

30. 10. 1963
Žáner:
próza, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Andrej Štiavnický – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 160.

HRON, Marek: Andrej Štiavnický: Kliatba Alžbety Bátoriovej. In: Slovenské pohľady, roč. IV+128, č. 1 (2012).

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

VLNKA, Jaroslav: Andrej Štiavnický: Kliatba Alžbety Bátoriovej. In: Knižná revue, roč. XIX, 29. 4. 2009, č. 9, s. 3.
http://www.litcentrum.sk/recenzie/kliatba-alzbety-batoriovej-andrej-stiavnicky

ŠTRPKOVÁ, Irena: Andrej Štiavnický. In: Šopornianske noviny, roč. 9, č. 4 (2008).

LENGYELOVÁ, Tünde: Krvavý kokteil dedka Večerníčka. In: Knihy a spoločnosť, roč. 3, č. 10 (2006). http://www.knihyaspolocnost.sk/archiv/2006-10/KaS-2006-10.pdf

BELKOVÁ, Zuzana: ...a sága pokračuje. In: Knižná revue, roč. XV, č. 4, s. 5 (2005).

ADAMČÍKOVÁ, Tatiana: Skazené srdce. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč.18, č. 13-14 (2005).

Zbohom, Alžbeta Bátoriová. K prezentácii nového románu Andreja Štiavnického. In: Podtatranské noviny, roč. 46, č. 45 (2005).

HAVLÍKOVÁ-ZUBOVÁ, Ľubica: Málo námahy, málo muziky. In: Kultúrny život, roč. III, č. 3 (2002).

LITECKÝ, František: S chladnou hlavou v horúcom príbehu (Andrej Štiavnický: V podzemí Čachtického hradu). In: Knižná revue, roč. XI,  14. 11. 2001, č. 23, s. 5.

Rozhovory

ŠIMKULIČ, Marián: Beštialitu Alžbety Bátoriovej dokazujú svedecké výpovede. So spisovateľom Andrejom Štiavnickým o jeho najnovšom románe. http://www.buxcafe.sk/rozhovory/stiavnicky-rozhovor.html

GREŠ, Ján: Bátorička bola perverzná vrahyňa: Jakubisko sa mýli, o zločinoch uhorskej šľachtičnej existujú dôkazy. In: Slovenka, roč. 62, č. 3 (2009).

HORÁČKOVÁ, Alice Horáčková: Báthoryová byla bestie, ne světice. A Jakubisko natočil paskvil. In: Mladá fronta Dnes, 12. 9. 2008. http://kultura.zpravy.idnes.cz/bathoryova-byla-bestie-ne-svetice-a-jakubisko-natocil-paskvil-p6d-/literatura.aspx?c=A080911_184337_literatura_kot

BELKOVÁ, Zuzana: ... sága pokračuje (Andrej Štiavnický: V tieni smrti). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 5.

Beseda s Andrejom Štiavnickým. In: Abrahámske noviny, roč. 2, č. 2 (2005).

LITECKÝ, František: Poďme sa diať! (Andrej Štiavnický: Čachtická pani). In: Knižná revue, roč. XIII, 26. 11.  2003, č. 24, s. 5.

JURKOVIČOVÁ, Jana: Štiavnický zavŕšil trilógiu. In: Sme,  9. 9. 2003. http://www.sme.sk/c/1091395/andrej-stiavnicky-zavrsil-trilogiu.html

OBERTOVÁ, Jana – ŠTIAVNICKÝ, Andrej: O Bátoričke sa mi zatiaľ nesníva (Rozhovor s publicistom a spisovateľom Andrejom Štiavnickým). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 12.