Andrej Zábredský

30. 11. 1906
Široké
—  29. 11. 1995
Nitra
Pseudonym:
Širocký
Žáner:
próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Andrej ZÁBREDSKÝ stredoškolské vzdelanie nadobudol na Vyššej hospodárskej škole v Košiciach, kde maturoval r. 1930. Pôsobil v rozličných hospodárskych funkciách na viacerých miestach na Slovensku (Nové Zámky, Košice, Bratislava, Nitra). Po základnej vojenskej službe a nezamestnanosti r. 1933 nastúpil ako notársky elév vo Veľkých Kapušanoch, kde o dva roky absolvoval notársky kurz. R. 1937 ho preložili do Habury, odkiaľ r. 1941 odišiel za vedúceho notára do Medzilaboriec. Po evakuácii r. 1944 prešiel za notára do Likavky, 1946 – 51 bol vedúcim Oblastnej úradovne osídľovacieho úradu v Nových Zámkoch, odkiaľ odišiel na stavbu železiarní do Košíc, tam sa o rok neskôr zamestnal ako agronóm v podniku Geoplán. R. 1954 sa stal riaditeľom jedného zo stredísk Agroprojektu v Bratislave, potom preložený späť do Košíc, kde bol naposledy zamestnaný ako hospodársky pracovník na Krajskom národnom výbore, odkiaľ odišiel na invalidný dôchodok do Nitry. Publikačne činný od r. 1929, no najmä po roku 1945. Autor 2-zv. románu Víťazný návrat (1947), románu Cesta domov (1948), rozhlasových hier Nevyzreté víno (1950), Haburská vzbura (1965). V rkp. ostali romány s dedinskou tematikou Chlieb z medzí, Zem troch riek a Haburské zvony, úryvky z nich publikoval začiatkom 50. rokov v Slov. pohľadoch a Roľníckych novinách. Spolupracoval s rozhlasom, pre ktorý napísal literárne pásma, publicistické relácie a rozhlasové hry Nevyzreté víno (1950), Dávna pieseň Medzibrožia (1952), Palackovci v Bánove (1963), Haburské zvony (1965).