Andrej Žarnov photo 1

Andrej Žarnov

19. 11. 1903
Kuklov
—  16. 3. 1982
Poughkeepsie (NY, USA)
Žáner:
literárna veda, poézia

Výberová bibliografia

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12, 14, 16.

VARGOVÁ-KURACINOVÁ, Beáta: Margita Kániková: V znamení púpavy. Fragmenty zo života básnika Andreja Žarnova. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 11.

RÁCOVÁ, Veronika: Andrej Žarnov: Môj domov jediný. In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 3.

KRUŽLIAK, Imrich: Básnik a doba. (Pri storočnici narodenia Andreja Žarnova nám bolo smutno). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 12 – 17.

BÁTOROVÁ, Mária: Aktuálne o Žarnovovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 6 – 8.