Anna Daxnerová

29. 12. 1902
Zvolen
—  26. 7. 1984
Žilina
Pseudonym:
Nina Wolmanová, Katarína Koreňová, A. Ronjafová
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

R. 1917 – 18 študovala na učiteľskom ústave v Budapešti, 1919 – 22 v Bratislave, kde externe navštevovala prednášky na Filozofickej fakulte UK. V r. 1938 – 39 so Š. Alexyovou-Buganovou redigovala časopis Dennica, od 1942 pracovala v oddelení zahranično-politickej redakcie STK v Bratislave, od 1947 pôsobila v Rimavskej Sobote, kde bola v r. 1962 – 67 vychovávateľkou v Domove mládeže pri Strednej ekonomickej škole, 1969 – 70 žila vo Varíne, od r. 1970 v Žiline. Venovala sa poviedkovej a básnickej tvorbe, detskej literatúre, pedagogickým a sociologickým témam, publicistike. V r. 1938 – 47 v periodikách Dennica, Živena, Rozhlas, Pravda, Národna obroda, Dieťa, Večery, Nová škola a i. uverejňovala poviedky a rozprávky, básne, úvahy zamerané na postavenie ženy v rodine a v spoločnosti. Knižne vydala zbierky poviedok Slavko v Tatrach (1936) a Slavko poznáva svet (1938), doplnené ilustraciami J. Halu. Články publikované v časopisoch a texty rozhlasových relácií venované ženám spracovala v knihe Ženy ľúbia stopercentných mužov (1946). Z r. 1930 – 37 ostali v rkp. niektoré jej básnicke zbierky (Oneskorená jar, Márnotratná jeseň a i.), z r. 1953 – 54 verše pre deti (Danuškine veršíky, Danuškine riekanky). V r. 1934 – 39 sa venovala aj prednáškovej činnosti v bratislavskom rozhlase, kde pravidelne prispievala pedagogickými a sociologickými temami. Od r. 1923 členka Umeleckej besedy, výboru Živeny a Zväzu slov. žien v Bratislave.