Anna Fischerová

17. 8. 1939
Piešťany
—  19. 4. 2021
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra
Rodné meno:
Šebestová
Anna FISCHEROVÁ r. 1949 – 56 študovala na Jedenásťročnej strednej škole, 1956 – 61 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1961 bola na študijnom pobyte, od 1964 interná ašpirantka, 1967 – 70 odborná pracovníčka Ústavu slov. literatúry SAV, od 1971 odborná asistentka a od 1987 doc. na Katedre estetiky, od 1996 na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa literárnovednému výskumu v oblasti dejín slov. literatúry a národnej kultúry, osobitne dejinám estetického myslenia a problematike literárnej estetiky a… Čítať ďalej