Anna Grusková

Modra
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literárna veda, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika, theatre & drama & film, literatúra faktu