Anna Grusková

Modra
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

BLAHO, Vladimír: Život za divadlom (Premiéra dokumentárneho filmu Anny Gruskovej ako príspevok k Roku slovenského divadla). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 12. 2. 2020, č. 5 – 6, s. 6.

MILLER, Ľudmila: Slovenské drámy v poľskom preklade. In: Život. Kultúrno-spoločenský časopis, roč. 56, december/grudzień 2014, č. 12 (678), s. 30.

Autor neuved. – GRUSKOVÁ, Anna: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 11.

Autor neuved.: Kolotoč sa stále krúti. Anna Grusková: Milý pornograf (Svet za oponou). In: Knižná revue, roč. X, 13. 9. 2000, č. 19, s. 11.