Anna Ondrejková photo 4
Foto @ Andrej Matuška (2007)

Anna Ondrejková

28. 4. 1954
Liptovský Mikuláš
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza
Anna ONDREJKOVÁ sa narodila 28. apríla 1954 v Liptovskom Mikuláši. Maturovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom Mikuláši. Prvé básne uverejňovala od prvej polovice 70. rokov 20. storočia v týždenníku Nové slovo, v jeho rubrike s názvom Z najmladšej poézie, ktorú v tom čase viedol básnik Vojtech Mihálik. Momentálne pracuje v Okresnej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Žije v neďalekom Bobrovci. Čítať ďalej

Stránky