Anna Ondrejková photo 4

Anna Ondrejková

28. 4. 1954
Liptovský Mikuláš
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

ŠAH: Pripomíname si (Anna Ondrejková – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 158.

KEKELIAKOVÁ, Monika: Asketická originalita básnického gesta (kritická štúdia). (A. Ondrejková: december: Izoldine vlasy horia). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 38 – 41.

GAVURA, Ján – TRIZNA, Peter – ONDREJKOVÁ, Anna: Rozhovor Jána Gavuru a Petra Triznu s poetkou Annou Ondrejkovou. (3 rozhovory). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 35 – 37.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 3.

GRMANOVÁ, Martina: Anna Ondrejková: Úzkosť (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 30. 4. 2014, č. 9, s. 5.

LEŠKOVÁ, Katarína – ONDREJKOVÁ, Anna: Anna Ondrejkov. Literatúra je elitná záležitosť. (Rozhovor). In: Sme-ženy, 28. 11. 2014, č. 46, s. 6 – 9.
http://zena.sme.sk/c/7521462/poetka-anna-ondrejkova-literatura-je-elitna-zalezitost.html

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne - k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

SCHMARCOVÁ, Ľubica: Kým sa hladina uzavrie... Anna Ondrejková: Úzkosť. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 21 – 24.

GAVURA, Ján: Opovážlivosť siluety básne. Anna Ondrejková: Úzkosť. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 21 – 24.

REBRO, D.: Smrť je tichá iba zdanlivoPravda, 5. 5. 2014.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XI.

MATEJOV, Radoslav: Ako napnutá struna (Anna Ondrejková: Izolda: sny, listy Tristanovi). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 5.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

TRIZNA, P. : Izolda a jej "láska neláskavá" alebo "odsúdená k večitej žízni". In: Romboid, roč. XLVI, 2011, č. 1., s. 76-77

RÁCOVÁ: V.: Variácie na tému zmysluplnosti života (Anna Ondrejková: Havrania, snová). In: Romboid, roč. XLIII (2008) č. 8, s. 82-83.

PODRACKÁ, Dana: Milovať ako Ondrejková. Anna Ondrejková: Havrania, snová (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 1. 2008, č. 3, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HOCHEL, I – ČÚZY, L.:, Kákošová, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

BOKNÍKOVÁ, A.: Anna Ondrejková. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

PODRACKÁ, Dana – ONDREJKOVÁ, Anna: Mojou podstatou je oheň (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 19. 12. 2007, č. 26. s. 12.

GAVURA, J.: Systola, gloriola a vlčí mak. In: Romboid, 33, 1998, č. 8.

KOŠKOVÁ, H.: Entropia viac významov (A. Ondrejková: Skoromed skorokrv). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 22.

PODRACKÁ, D.: Stigma (ne)zamlčanej lásky (A. Ondrejková: Skoromed skorokrv). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 22.

JAVORKOVÁ, Monika: Výpovede s množstvom zátvoriek (Anna Ondrejková: Skoromed skorokrv). In: Knižná revue, roč. VIII, 16. 9. 1998, č. 19, s. 5.

BOKNÍKOVÁ, A.: Andrea Bokníková číta Annu Ondrejkovú (A. Ondrejková: Sneh alebo Smutná jabloň plná nedozretých pávov). In: Romboid, 29, 1994, č. 8.

DVOŘÁK, K. I.: Anna Ondrejková (Profil). In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 27.

ČILIAK, O.: Anna Ondrejková: Plánka. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 8.

CHROBÁKOVÁ, S.: Vážna tvár v okne (A. Ondrejková: Plánka). In: Romboid, 20, 1985, č. 11.

OKÁLI, D.: Snežná nevesta a príbeh recenzenta (A. Ondrejková: Snežná nevesta). In: Pravda, zv. 60, 25. 1. 1979.

PLUTKO, P.: Autorský subjekt v ženskej lyrike. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 3.

HUJÍK, V.: Malá meditácia nad Snežnou nevestou Anny Ondrejkovej. In: Nové slovo mladých, 20, 1978, č. 9.

KALNICKÝ, J.: Nevesta bez skvostov (A. Ondrejková: Snežná nevesta). In: Smena, zv. 31, 29. 11. 1978.