Anna Rău-Lehotská

17. 5. 1964
Nadlak (Rumunsko)
Anna Rău-Lehotská sa narodila 17. mája 1964 v Nadlaku. Základnú a strednú školu absolvovala v rodisku. Pokračovala v štúdiu na bukureštsksej univerzite (fyzika – chémia). Po získaní vysokoškolského diplomu sa vrátila do Nadlaku, kde učí v školskom stredisku JGT. Je členkou Zväzu rumunských spisovateľov. Svoje prózy uverejňuje v rôznych periodikách i antológiách. Zúčastňuje sa Chalupkovho Brezna, kde… Čítať ďalej