Anna Rău-Lehotská

17. 5. 1964
Nadlak (Rumunsko)
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Anna Rău-Lehotská – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 159.

FAKRAŠOVÁ, Etela: Anna Rău-Lehotská / Nesúlady. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 115 – 116.

ŠENKÁR, Patrik: Anna Rău-Lehotská: Nesúlady. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 284 – 287.

ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.