Anna Uramová

25. 1. 1984
Liptovský Mikuláš
Žáner:
poézia
Vyrástla v Smrečanoch. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši, študovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku a v Rožňave na detašovanom pracovisku bratislavskej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Podstatnú duchovnú skúsenosť získala v smrečianskom gotickom kostole zasvätenom Očisťovaniu Panny Márie a v kláštore bosých karmelitánok v Košiciach, kde strávila desať mesiacov. Pracuje ako zdravotná sestra (Liptovský Mikuláš, v súčasnosti Poprad). Žije striedavo v Smrečanoch a Poprade. V knižnici viedla… Čítať ďalej