Anna Uramová

25. 1. 1984
Liptovský Mikuláš
Žáner:
poézia

Životopis autora

Vyrástla v Smrečanoch. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši, študovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku a v Rožňave na detašovanom pracovisku bratislavskej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Podstatnú duchovnú skúsenosť získala v smrečianskom gotickom kostole zasvätenom Očisťovaniu Panny Márie a v kláštore bosých karmelitánok v Košiciach, kde strávila desať mesiacov. Pracuje ako zdravotná sestra (Liptovský Mikuláš, v súčasnosti Poprad). Žije striedavo v Smrečanoch a Poprade.

V knižnici viedla literárne dielne Mýtus a text, slovo ako symbol, symbol v texte, text mýtu (2007) a Dielňa číslo 2 (2008).

Publikovala v almanachu Výhonky, v časopisoch Krjela a v poľskom Pobocza. Vydala básnické knihy Sny (vl. nákl., 2008) a Biblické ženy (2016).