Anna Valcerová-Bacigálová

31. 10. 1948
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia

Životopis autora

Anna VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ v rokoch 1967 – 1972 študovala slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, kde od roku 1972 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.